Πακέτα τεχνικής υποστήριξης WordPress

 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 1 μήνα

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Αναφορά Εργασιών

   50€ τον μήνα
  €50.00EUR Üks kord
  Telli kohe
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 3 μήνες

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης
   4 Support Tickets
   Αναφορά Εργασιών

   140€ το τρίμηνο
  €47.00/3 mo
  Telli kohe
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 6 μήνες

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης
   Uptime monitoring
   7 Support Tickets
   Αναφορά Εργασιών

   270€ το εξάμηνο
  €45.50/6 mo
  Telli kohe
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 12 μήνες

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης
   Uptime monitoring
   Seo Ranking tool
   15 Support Tickets
   Αναφορά Εργασιών

   500€ το έτος
  €41.67/mo
  Telli kohe