Πακέτα τεχνικής υποστήριξης WordPress

 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 3 μήνες

  • -Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει αναβαθμίσεις (Wordpress - Plugins - Themes) σε μηνιαία βάση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, διορθώσεις, τεχνικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένης πρόσβασης. Η τεχνική υποστήριξη δεν καλύπτει δημιουργία νέας ιστοσελίδας, ενοτήτων ιστοσελίδας ή εγκατάσταση πρόσθετων (Plugins) και Θεμάτων (Themes).

   140€ το τρίμηνο
  €46.67/3 mo
  Заказать
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 6 μήνες

  • Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει αναβαθμίσεις (Wordpress - Plugins - Themes) σε μηνιαία βάση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, διορθώσεις, τεχνικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένης πρόσβασης. Η τεχνική υποστήριξη δεν καλύπτει δημιουργία νέας ιστοσελίδας, ενοτήτων ιστοσελίδας ή εγκατάσταση πρόσθετων (Plugins) και Θεμάτων (Themes).

   270€ το εξάμηνο
  €45.50/6 mo
  Заказать
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 12 μήνες

  • -Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει αναβαθμίσεις (Wordpress - Plugins - Themes) σε μηνιαία βάση, επίλυση τεχνικών προβλημάτων, διορθώσεις, τεχνικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένης πρόσβασης. Η τεχνική υποστήριξη δεν καλύπτει δημιουργία νέας ιστοσελίδας, ενοτήτων ιστοσελίδας ή εγκατάσταση πρόσθετων (Plugins) και Θεμάτων (Themes).

   500€ το έτος
  €41.67/mo
  Заказать