Πακέτα τεχνικής υποστήριξης WordPress

 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 1 μήνα

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Αναφορά Εργασιών

   50€ τον μήνα
  €50.00EUR Один раз
  Замовити зараз
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 3 μήνες

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης
   4 Support Tickets
   Αναφορά Εργασιών

   140€ το τρίμηνο
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 6 μήνες

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης
   Uptime monitoring
   7 Support Tickets
   Αναφορά Εργασιών

   270€ το εξάμηνο
 • Τεχνική Υποστήριξη Wordpress 12 μήνες

  • Ενημερώσεις WordPress πυρήνα
   Ενημερώσεις Plugins
   Ενημερώσεις Themes
   Καθημερινό Backup
   Έλεγχος Ασφάλειας
   Έλεγχος Spam
   Έλεγχος Malware
   Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης
   Uptime monitoring
   Seo Ranking tool
   15 Support Tickets
   Αναφορά Εργασιών

   500€ το έτος