Κατασκευή Ιστοσελίδας

Backup - Export Files Wordpress

Backup - Export- Import Files Wordpress

Firwall Wordfence
Αναβάθμιση ιστοσελίδας Wordpress - Αλλαγή θέματος

Αναβάθμιση ιστοσελίδας WordpressΑλλαγή θέματος για πελάτες ενεργούς.

Αναβάθμιση ιστοσελίδας σε Wordpress + Woocommerce

Αναβάθμιση ιστοσελίδας σε Wordpress + Woocommerce για πελάτες ενεργούς με απλή ιστοσελίδα

Διόρθωση ιστοσελίδας Wordpress

Διόρθωση ιστοσελίδας Wordpress

Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Woocommerce

Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Woocommerce

Εγκατάσταση Wordpress

Εγκατάσταση Wordpress

Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Facebook Pixel

Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Facebook Pixel code

Κατασκευή ιστοσελίδας

Κατασκευή ιστοσελίδας χωρίς Hosting χωρίς Wordpress

Κατασκευή ιστοσελίδας + Domain

Κατασκευή ιστοσελίδας Wordpress
Domain Name

Προσθήκη 2ης γλώσσας σε Wordpress

Προσθήκη 2ης γλώσσας σε Wordpress

Προσθήκη - Παραμετροποίηση Email Marketing

Προσθήκη - Παραμετροποίηση Email Marketing. Η τιμή δεν περιλαμβάνει την αξία του οποιουδήποτε πρόσθετου (Plugin).

Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Βασικής Δομής S.E.O
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του SEO By Yoast Free Version

Σχεδιασμός - παραμετροποίηση Θέματος Woocommerce

Σχεδιασμός - παραμετροποίηση Θέματος Woocommerce

Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Eurobank Payments
Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Skroutz-Bestprice
Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Firewall
Εγκατάσταση Παραμετροποίηση SSL
Διόρθωση - Ενημερώσεις Plugins
Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση GDPR
Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Listing Directorys
Κατασκευή Eshop Βασική Εγκατάσταση

Η κατασκευή αφορά την βασική εγκατάσταση Eshop, με όλες τις στάνταρ δυνατότητες του Woocommerce. Περιλαμβάνει 1 έτος Hosting Silver, εγκατάσταση SSL πρωτόκολλο ασφάλειας Let's Encrypt, εγκατάσταση Firewall, εγχειρίδιο λειτουργίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατασκευή Webradio

Κατασκευή ιστοσελίδας Webradio με ShoutCast Server