Πλοήγηση στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες

Εγκατάσταση Plugin
Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Βασικής Δομής S.E.O.
€120.00EUR Μία φορά
SEO By Yoast (Free Version)Πακέτο Starter S.E.O
€160.00EUR Μηνιαία
Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά 4Keywords

Ανάλυση ιστοσελίδας

On Page Optimization

Βελτιστοποίηση Meta Tags

Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών

Δημιουργία XML Sitemaps

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Google Analytic

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Webmaster ToolΠακέτο Advance S.E.O
€250.00EUR Μηνιαία
Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά 15 Keywords

Ανάλυση ιστοσελίδας

On Page Optimization

Βελτιστοποίηση Meta Tags

Δημιουργία περιεχομένου με την μέθοδο A.I.D.A.

Βελτιστοποίηση URL

Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών

Δημιουργία XML Sitemaps

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Google Analytic

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Webmaster Tool


OFF PAGE ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Καταχώρηση σε Search Engines

Δημιουργία Blog και ενημέρωση

Καταχώρηση σε Directories

Σχολιασμοί σε Blog

Σχολιασμοί σε Forums


Social Media Marketing

Δημιουργία & προώθηση Facebook Profile

Δημιουργία & προώθηση Twitter Profile

Δημιουργία & προώθηση Google+Πακέτο Premium S.E.O
€370.00EUR Μηνιαία
Στοχευμένες λέξεις-κλειδιά 25 Keywords

Ανάλυση ιστοσελίδας

Ανάλυση – Εύρεση κατάλληλων Λέξεων-κλειδιών

Ανάλυση για λέξεις κλειδιά και θέση του Ανταγωνισμού

Ανάλυση Αγοράς

On Page Optimization

Βελτιστοποίηση Meta Tags

Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης ιστοσελίδας

Δημιουργία περιεχομένου με την μέθοδο A.I.D.A.

Βελτιστοποίηση URL

Βελτιστοποίηση Φωτογραφιών

Δημιουργία XML Sitemaps

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Google Analytic

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Webmaster Tool

Off Page Optimization
Καταχώρηση σε Μηχανές Αναζήτησης

Καταχώρηση Άρθρων

Δημιουργία Blog και ενημέρωση

Καταχώρηση σε Directories

Σχολιασμοί σε Blog

Σχολιασμοί σε Forums

Social Media Marketing

Δημιουργία – Ενημέρωση Facebook

Δημιουργία – Ενημέρωση Twitter

Δημιουργία – Ενημέρωση Google+